Current Opportunties

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht invites applications from suitably qualified candidates for the following positions which may become open in the forthcoming 2018 visitor season: 

Education Guide

Visitor Guide

These are temporary posts based at Glenveagh National Park.  A panel of suitable candidates may also be formed should any additional vacancies arise in the foreseeable future.

Further details and application forms are available at https://www.chg.gov.ie/heritage/national-parks-wildlife/seasonal-recruitment/ or may be requested from hr@chg.gov.ie

Closing date for receipt of applications is 3pm on Thursday, 23 November 2017.

Canvassing will automatically disqualify.

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht is an Equal Opportunities Employer.

Tá iarratais á lorg ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí do na poist seo a leanas ina bhféadfadh folúntais teacht chun cinn do shéasúr na gcuairteoirí 2018:

Treoraí Oideachais

Treoraí do Chuairteoirí

Is poist shealadacha iad seo atá lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha.  D’fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d’iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Tá tuilleadh sonraí agus foirmeacha iarratais ar fáil ag https://www.chg.gov.ie/ga/heritage/national-parks-wildlife/seasonal-recruitment/ nó is féidir iad a iarraidh ó hr@chg.gov.ie

Is é 3pm ar an Déardaoin, 23 Samhain 2017, an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Dícháileofar duine láithreach as canbhasáil a dhéanamh.

Is Fostóir Comhionannas Deiseanna an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.